Kontakt

Huvudkontor

Tullgårdsgatan 12, pl 4, 116 68 Stockholm
Telefon: 08-684 453 50

Skolor

Thea Linköping 076-297 16 47
Thea Bromma 0701-660700
Thea Södermalm 08- 684 453 56

Klagomålshantering

Vem ska jag kontakta?
Har du pratat med din lärare eller mentor? Har du varit i kontakt med din rektor?
Vill du fortfarande gå vidare med ditt ärende? Du kan då kontakta ansvarig person hos skolans huvudman:

E-post: anne.lindblad@theaprivata.se
Telefon: 08-684 453 52

Lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Skicka ditt personliga brev samt till CV till: info@theducation.se

Dataskydd

dataskydd@theagrundskola.se

Vem är huvudman?
Huvudman för din skola är styrelsen i bolaget som äger skolan, Theducation AB. Styrelsen är registrerad hos Bolagsverket. Styrelseordförande för Theducation AB är bolagets VD. Mer information om huvudmannen för din skola hittar du därför hos Bolagsverket, men också hos Skolinspektionen.