Kontakt

Huvudkontor

Besöksadress: Tullgårdsgatan 10
Postadress:
Box 4144
102 63 Stockholm
Telefon: 08-684 453 50

Skolor

Thea Linköping 070-240 40 31
Thea Bromma 0701-660 700

Klagomålshantering

Vem ska jag kontakta?
Har du pratat med din lärare eller mentor? Har du varit i kontakt med din rektor?
Vill du fortfarande gå vidare med ditt ärende? Du kan då kontakta ansvarig person hos skolans huvudman:

E-post: anne.lindblad@theaprivata.se
Telefon: 08-684 453 52

Lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Skicka ditt personliga brev samt till CV till: info@theducation.se

Dataskydd

dataskydd@theagrundskola.se

Huvudman

Huvudman för din skola är styrelsen i bolaget som äger skolan, Theducation AB. Styrelsen är registrerad hos Bolagsverket. Styrelseordförande för Theducation AB är bolagets VD. Mer information om huvudmannen hittar du därför hos Bolagsverket, men också hos Skolinspektionen.

Önskar du kontakt med medlem i styrelsen mailar du styrelsen@theducation.se och anger också önskat namn om det är en särskild ledamot du önskar få kontakt med.