Huvudman

Huvudman för vår verksamhet är Theducation AB. Vi har som huvudman lång erfarenhet av att driva skola och har bland annat varit huvudman för Klara Södra Gymnasium i Stockholm och Klara Gymnasium i Linköping.

Styrelsen består idag av tre ordinarie ledamöter. Samtliga ledamöter har erfarenhet av att driva skola i sina nuvarande eller tidigare arbetsuppgifter. En av ledamöterna har genomgått den statliga rektorsutbildningen och är behörig lärare inom högstadium och gymnasium med engelska som huvudämne.

Verkställande direktören ingår i styrelsen och styrelsemöten hålls normalt 5-8 gånger per läsår.

Grundskolan startades med den första skolan i Linköping 2012 och samtliga ordinarie ledamöter har varit engagerade i verksamheten sedan dess i lite olika roller och i olika former.

Vill du få kontakt med någon av oss i styrelsen – se mer under rubriken Kontakt.