Lediga tjänster

Som fristående skola är vi anslutna till Almega och har kollektivavtal med både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Som lärare hos oss har du ferietjänst och möjlighet till kostnadsfri pedagogisk lunch samt deltar i de fortbildningar som hålls av huvudmannen, vilket detta läsår omfattar fortbildning avseende allmänna råd för studie- och yrkesvägledning samt kollegialt lärande med stöd av läslyftet.

Vi strävar efter en hög behörighet och en jämn könsfördelning och har idag ca 50 % manliga respektive kvinnliga lärare på alla våra tre skolor.

Vi tillämpar individuell lönesättning och erhåller statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärare. Vi arbetar i arbetslag och varje skola leds av en rektor tillsammans med en eller två biträdande rektorer.

Mer information om våra tjänster finns på arbetsförmedlingen.se

Välkommen in med din ansökan om du är behörig i ämnet och tror att du är rätt person för oss och vår verksamhet.