Studie- och yrkesvägledning

 

GYMNASIEVALET 2020-2021

Tidplan för gymnasievalet

Efter gymnasiemässan bjuder de flesta gymnasieskolorna in till öppet hus/prova på dagar under hösten. Håll utkik på skolornas hemsidor eller www.gyantagningen.se

Vecka 2-3 – Inloggningskoderna till Gymnasieantagningen hemsida skickas hem i brevlådan (www.gyantagningen.se)

Första ansökningsperiod (baserad på höstterminens betyg)

14 januari – Hemsidan öppnas för första ansökningsperioden

15 februari  – Hemsidan stängs kl. 23:59

15 april – Preliminärt antagningsbeslut visas på hemsidan.

Andra och sista ansökningsperiod (baserad på vårterminens betyg)

15 april – Hemsidan öppnas för andra och sista ansökningsperioden

17 maj – Hemsidan stängs kl. 23:59

1 juli – Slutbesked visas på hemsidan

16 juli – Sista svarsdag på slutantagningsbeskedet

3 augusti – Reservantaning 1

12 augusti – Reservantagning 2

16 augusti – Respektive gymnasieskola tar över eventuell fortsatt antagning.

 

Användbara länkar om gymnasievalet:

www.gyantagningen.se (hemsidan för gymnasievalet, information om skolor i Stockholms län, program, profiler, antagningsstatistik, verktyg att jämföra skolor, datum för öppet hus m.m.)

www.utbildningsinfo.se (Skolverkets hemsida med allmän information om gymnasiet, antagningsregler, meritvärde, behörighet, tips)

https://www.gymnasium.se/gymnasieval – (intressetest om gymnasievalet)

https://www.youtube.com/watch?v=gy75BsZl-PU – (en film från Skolverket om gymnasievalet och de olika programmen)

https://www.youtube.com/watch?v=HbrP75dxTsE (en film från Gymnasieantagningen Sthlm om hur du gör din ansökan till gymnasiet)

https://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/yrken/ (Information om lön och framtidsutsikter för olika yrken)

https://gymnasieguiden.se/program (Fördjupningar och filmer om de olika gymnasieprogrammen)

 

PRAO 2010 – 2021

På grund av Covid-19 sker ingen prao under höstterminen 2020.

Under två veckor går våra elever på PRAO, en vecka i åk 8 och en vecka i åk 9. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och har flera syften:

  • Att ge eleverna i första inblick i arbetslivet, dess normer och möjligheter
  • Att vidga perspektiv genom att lära sig om olika yrken, vistas i nya arbetsmiljöer och träffa nya yrkesverksamma personer
  • Att ge kunskap och erfarenhet för att kunna reflektera kring frågor som rör den egna framtiden
  • Att öka till elevens självkännedom och personliga utveckling

(Tänk på att PRAO även kan leda till sommarjobb)

Regelverk kring PRAO

Arbetstiden bör omfatta mellan 6  – 8 timmar per dag. Högst 40 timmar i veckan , fördelade på fem dagar

  • Eleven får inte börja arbeta före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00
  • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen
  • Eleven är försäkrad genom skolan

PRAO uppgifterna ska vara lätta och ofarliga. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 4 §. Det innebär att eleverna inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Eleverna får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. (Källa: Arbetsmiljöverket)

PRAO veckor för elever på Thea Privata Grundskola Bromma