Om skolan

Thea Privata Grundskola är en fristående verksamhet från årskurs 6 till 9 med en modern pedagogik inom en traditionell ram. Vårt mål är att vara ett högstadium litet nog för att alla elever ska kunna lära känna varandra och stort nog för att hålla en genomgående och hög nivå i verksamheten.

Höga förväntningar, retorik och engelska

Genom vår tydliga profil i retorik utvecklar eleverna sin förmåga att tala vilket gagnar både social utveckling och förmågor som krävs för högre betyg, också inom till exempel matematik och naturorienterande ämnen.  Inom retoriken hittar vi också många beröringspunkter med ämnen som svenska, historia och samhällskunskap.

Liksom på våra övriga skolor arbetar vi i Bromma med höga förväntningar och med ett ständigt fokus på uppgiften. Som elev vill vi att man ska känna utmaningen och glädjen att nå nästa betygssteg.  Varje ämne har därför tid för stöd efter ordinarie schema eller som en del av den schemalagda lektionstiden varje vecka. Utöver retorik som eget ämne på schemat har vi även en utökad undervisning i engelska vilket ytterligare ökar elevernas förmåga att tala och skriva väl.

Vår ambition är att alla elever ska förstå sina egna styrkor och utveckla nya i takt med ett eget ansvar för sig själva och skolarbetet. Det är ett ansvar som förbereder inför gymnasiet och som ger kraft och styrka att arbeta för en god prestation både i nuet och för framtiden.

Behörighet hos ledning och lärare

Rektor har genomgått den statliga rektorsutbildningen och vi har även en hög lärarbehörighet på skolan i enlighet med de krav som ställs i skollagen från 1 juni 2015.

Vårterminen 2016 släppte skolan sin första kull i årskurs 9 med höga meritvärden och 98 % behörighet till gymnasiet.

Traditioner och värdegrund

Att lära sig samarbeta och lösa konflikter är en viktig del av skolans fostran, ett ansvar som man som skola delar med elevens vårdnadshavare under dessa viktiga år i en ung persons liv. När skola, elev och vårdnadshavare diskuterar tillsammans brukar de bästa förutsättningarna finnas för att moraliska och etiska frågor ska lösas i enighet om bästa vägen vidare.

Vi har också flera traditioner som vi nu håller hårt på. Ett exempel är skolans årliga premiering av framgångsrika elever samt den lägerresa som nya klasser genomför under sitt första läsår på skolan.

Liten skola med bibliotek och egen matsal

Vår ambition är att skapa en positiv, strukturerad och omsorgsfull studiemiljö för våra elever. Många elever väljer självmant att stanna kvar efter skoltid för att göra läxor eller för att förbereda sig inför kommande prov tillsammans med skolans elevstöd och skolans dörrar stängs sällan före fem.

Tilltro och respekt

Som elev hos oss möts man av tilltro och respekt som en viktig del av den starka kultur vi vill bygga på skolan. Genom respekt för varje individs egenart och behov vill vi skapa förutsättningar för alla att studera och nå höga betyg.

För det krävs regler som alla på skolan, både lärare och elever, vill och kan arbeta med. Elevrådet har här liksom på våra övriga skolor en viktig roll i utarbetandet av skolans regler och likabehandlingsplanen är ett lika viktigt verktyg som skolans ordningsregler för att alla elever ska kunna trivas hos oss.

Välkommen till oss!