Linköping

linkoping-stor

Två studiedagar i vår

Vi har beslutat att lägga ut två studiedagar i vår i enlighet med skolans möjligheter enligt skollagen.

Dessa planeras till torsdagen den 7 mars och fredag den 24 maj. Årskurs 8 som är på PRAO berörs ej av studiedagen i mars utan eleverna ska vara på PRAO som vanligt.

 

 

 

Antagning till årskurs 7

Antagningsbesked ska nu ha kommit till alla som erhållit en plats hos oss genom den stora antagningen i mars via Linköpings kommun. Även elever boende i annan kommun har samtidigt erhållit ett antagningsbesked om en plats kunnat erbjudas.

Har ni inte sökt till oss men är intresserade av en plats i årskurs 7 till höstterminen 2019 ska en intresseanmälan ske här på vår hemsida. Antagning sker därefter i mån av plats och i datumordning efter datum för intresseanmälan.

 

 

Antagning till årskurs 6

Inför läsåret 2019/2020 antar vi även elever till årskurs 6.

Har du ansökt till oss får du inom kort ett besked om antagning till skolan har skett.

Vi kommer som mest att anta 22 elever till årskurs 6 i höst.

Elever som börjar hos oss i årskurs 6 har även förtur till en plats i år 7.

Är ni intresserade av en plats i årskurs 6 till hösten kan ni kontakta rektor för ett besök på skolan.

Intresseanmälan sker som tidigare här på vår hemsida.

Anmäl er till kön här