Linköping

linkoping-stor

Lediga tjänster

Lärare i svenska åk 7-9 med stort intresse för elevens läsutveckling

Hos oss har du tillsammans med övriga svensklärare ansvar för undervisningen av elever i årskurs 7 -9 samt undervisning i vårt profilämne retorik. För varje lärare ingår även ett mentorskap. Du kommer dessutom i din tjänst att få ett övergripande ansvar för skolans bibliotek och aktiviteter för att stärka läsning hos våra ungdomar. I din ansökan ge konkreta exempel på hur du skulle vilja använda biblioteket som en del av skolans lärmiljö. Inom ramen för din anställning finns möjlighet att driva projekt och deltaga i utvecklingen av skolan.

Som person inspirerar du till engagemang, motivation och delaktighet bland elever och kollegor. Du är behörig med gedigna ämneskunskaper och innehar lärarlegitimation. Du kan arbeta strukturerat och självständigt och är en självklar förebild för våra elever. Du delar givetvis vår vision och värdegrund. Under året kommer en till två förstelärartjänster tillsättas på skolan. Är du redan idag förstelärare, ange detta i din ansökan och bifoga befattningsbeskrivningen för denna del av din tjänst.

Vi följer friskolornas kollektivavtal och tillämpar ferietjänst. Företaget har en god lönesättning. Anställning sker efter överenskommelse, dock senast 1 juli 2017. Tjänstens omfattning är 100 %.

Skicka in din ansökan till sara.karlssonschoultz@theagrundskola.se

SO lärare

Från och med vårterminensstart söker vi en SO lärare, gärna i kombination med ett annat ämne.

– Du är behörig i något av SO ämnena gärna i kombination med ett annat ämne
– Du har några års erfarenhet i läraryrket
– Du har och kan förklara hur du som lärare agerar utifrån en helhetssyn runt eleven
– Du är van att samplanera, samarbeta och sambedöma med andra lärare

Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga arbetsmoment för en lärare inom högstadiet. Undervisningen är självklart det centrala men du är även mentor på skolan och ingår i ett arbetslag där vissa andra arbetsuppgifter kan tillkomma under läsåret.

Vi tillämpar ferietjänst och följer friskolornas kollektivavtal. Huvudman för skolan är Theducation AB. Theducation driver 3 skolor, en i Linköping och två i Stockholm.

Skicka in din ansökan till: info@theducation.se senast den 10 januari

Skolvärd

Till vårterminens start söker vi en skolvärd. Som skolvärd arbetar du med våra fina ungdomar under raster, lunch och eftermiddagar. Din roll är att skapa och upprätthålla en trevlig stämning på skolan. Tillsammans med ansvarig lärare ger du eleverna en avkopplande och rofylld miljö i det öppna skolbiblioteket med möjlighet att lösa läxor, spela spel eller umgås i bibliotek eller pausrum.

Du kan också behöva vara vikarie några timmar i veckan eller hjälpa eleverna med att koncentrera sig eller få svar på enklare frågor, men arbetet ställer inga krav på pedagogisk utbildning. Det är din positiva personlighet och din förmåga att bygga goda relationer som är viktiga för oss, tillsammans med ett fokus på att vårt uppdrag alltid är att vara en god skola, i alla avseenden.

Skicka in din ansökan till: info@theducation.se senast den 10 januari

 

Öppet hus

Välkomna till öppet hus

Lördag 19 november kl. 11-14
Onsdag 23 november kl. 18:30-20

Onsdag 18 januari kl. 18:30-20
Lördag 21 januari kl. 11-14

Köanmälan

Köanmälan till vår kö sker här på vår hemsida. Denna anmälan till kön är inte bindande utan ansökan sker i samarbete med Linköpings kommun vårterminen före läsårets start.

Antagning sker efter det att ansökan också skett till Linköpings kommun utifrån kötiden till skolan enligt intresseanmälan, men syskonförtur gäller.  Antagning sker till årskurs 7.

Anmäl er till kön här