Linköping

linkoping-stor

Lediga tjänster

 

Öppet hus

Vill du besöka skolan kontakta tf rektor på anne.lindblad@theagrundskola.se eller sara.karlssonschoultz@theagrundskola.se

 

Köanmälan

Köanmälan till vår kö sker här på vår hemsida. Denna anmälan till kön är inte bindande utan ansökan sker i samarbete med Linköpings kommun vårterminen före läsårets start.

Antagning sker efter det att ansökan också skett till Linköpings kommun utifrån kötiden till skolan enligt intresseanmälan, men syskonförtur gäller.  Antagning sker till årskurs 7.

Anmäl er till kön här