Linköping

linkoping-stor

Tillsyn

Här kommer information att läggas upp så snart vi fått ta del av skolans tillsynsbeslut. All vår verksamhet synades under september månad.

Det innebar att våra tre skolorna fick besök av samma inspektörer med start den 19 september och avslut den 26 september.

För våra två skolor i Stockholm har vi erhållit beslut utan anmärkningar eller brister, dvs utan krav på åtgärder att vidta.

För skolan i Linköping väntar vi att beslutet kommer inom kort.

Öppet hus

Välkommen till öppet hus.
Onsdag 17/1  kl. 18.00 – 20.00
Lördag 20/1 kl. 11.00 – 13.00

Då har du möjlighet att träffa både lärare, elever och ledningen på skolan.

Varje skolvecka under december och januari finns det också möjlighet att besöka skolan tisdagar kl. 18 för husesyn och möte med rektor. Anmälan till besök på tisdagar sker till rektor via e-post till anne.lindblad@theagrundskola.se

 

Köanmälan

Köanmälan till vår kö sker här på vår hemsida. Denna anmälan till kön är inte bindande utan ansökan sker i samarbete med Linköpings kommun vårterminen före läsårets start.

Antagning sker efter det att ansökan också skett till Linköpings kommun utifrån kötiden till skolan enligt intresseanmälan, men syskonförtur gäller.  Antagning sker till årskurs 7.

Anmäl er till kön här