Linköping

linkoping-stor

Tillsyn

All vår verksamhet synades under september månad 2017.

För våra två skolor i Stockholm erhölls beslut utan anmärkningar eller brister, dvs utan krav på åtgärder att vidta under oktober 2017.

För skolan i Linköping erhölls beslut utan anmärkningar eller brister, dvs utan krav på åtgärder att vidta under februari 2018.

Februari 2018 erhölls även Skolinspektionens beslut avseende huvudmannens styrning och utveckling av verksamheten totalt..

Även detta beslut var helt utan anmärkningar eller brister att åtgärda.

Läs gärna mer på: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Tillsyns–och-granskningsbeslut/

 

 

Besök

Är du intresserad av att besöka oss? Kontakta rektor via e-post: anne.lindblad@theagrundskola.se

Avslutning

Information kring avslutningen hittar ni i kalendariet.

 

Köanmälan

Köanmälan till vår kö sker här på vår hemsida. Denna anmälan till kön är inte bindande utan ansökan sker i samarbete med Linköpings kommun vårterminen före läsårets start.

Antagning sker efter det att ansökan också skett till Linköpings kommun utifrån kötiden till skolan enligt intresseanmälan, men syskonförtur gäller.  Antagning sker till årskurs 7.

Anmäl er till kön här