Om skolan

klara_linkoping

Thea Privata Grundskola i Linköping är en fristående verksamhet från årskurs 7 till 9. Hos oss har vi modern pedagogik inom en traditionell ram med lärarledd undervisning i varje enskilt ämne.

Idag går närmare 200 elever hos oss. Vi vill att skolan inte ska vara större än att alla elever kan lära känna varandra, men det ska också finnas en bredd inom viktiga ämnen. Det innebär att vi på skolan tar emot tre parallella klasser från årskurs sju och att vi på det sättet kan samordna undervisningen inom t ex matematik och språk så att det bäst gagnar eleverna.

Höga förväntningar och egen profil

Vi arbetar med höga förväntningar och med ett ständigt fokus på uppgiften. Genom vår profil i retorik utvecklar eleverna sin förmåga att tala vilket gagnar både social utveckling och förmågor som krävs för högre betyg. Även i engelska har vi en utökad undervisning vilket ytterligare ökar elevernas förmåga att tala och skriva väl.

Som elev vill vi att man ska känna utmaningen och glädjen att nå nästa betygssteg och varje klass har därför tid för stöd och läxhjälp utanför ordinarie lektionstid varje vecka. Vår ambition är att alla elever ska förstå sina egna styrkor och utveckla nya i takt med ett eget ansvar för skolan och skolarbetet som förbereder dem väl inför gymnasiet.

Tilltro och respekt

Som elev hos oss möts man av tilltro och respekt som en viktig del av den starka kultur vi bygger på skolan, där goda relationer mellan elever och vuxna är en bärande del. Genom respekt för varje individs egenart och behov vill vi skapa förutsättningar för alla att studera och nå höga betyg.

För det krävs regler som alla på skolan, både lärare och elever, vill och kan arbeta med.

Elevrådet har här liksom på våra övriga skolor en viktig roll i utarbetandet av skolans regler och likabehandlingsplanen är ett viktigt verktyg för att alla elever ska trivas hos oss.

Behörighet hos ledning och lärare

Rektor har genomgått den treåriga statliga rektorsutbildningen med examination hösten 2015 och vi har även en hög lärarbehörighet på skolan i enlighet med de krav som ställs i skollagen från 1 juni 2015.

Vi är också mycket stolta över våra goda elevomdömen i Linköping kommuns stora utvärdering avseende undervisningen och värdegrunden på skolan, läs mer på www.linkoping.se

Traditioner och värdegrund

Att lära sig samarbeta och lösa konflikter är en viktig del av skolans fostran, ett ansvar som man som skola delar med elevens vårdnadshavare under dessa viktiga år i en ung persons liv. När skola, elev och vårdnadshavare diskuterar brukar de bästa förutsättningarna finnas för att moraliska och etiska frågor ska lösas tillsammans och i enighet om bästa vägen vidare.

Vi har också flera traditioner som vi nu håller hårt på. Ett exempel är vårt Halloweenfirande som elevrådet på skolan lägger mycket kraft och energi på, till allas klart skräckblandade förtjusning. Ett annat är Maria Bebådelsedag då rektor med hejdukar lagar våfflor till alla på skolan för att fira in våren tillsammans.

Eget stenhus mitt i staden

Vår ambition är att skapa en positiv, strukturerad och omsorgsfull studiemiljö för våra elever. Vi rår oss själva i ett vackert stenhus som tidigare varit både tingshus och småskola. Det byggdes 1858 och benämndes då Ljungstedtska Friskolan.

Biblioteket som ligger på nedre plan strax innanför entrén är bemannat varje dag och från i år ryms även ett tyst läsrum strax intill. Många elever väljer självmant att stanna kvar efter skoltid för att göra läxor eller för att förbereda sig inför kommande prov och skolans dörrar stängs sällan före fem.

Lunch och undervisning i bild och teknik sker tvärs över gatan i det blå huset på Kungsgatan 22, med egen ingång till våra nyinredda och vackra lokaler från husets innergård.

Kommunikationer och grönområde

Skolan ligger på Kungsgatan 33 mellan S:t Larsgatan och Klostergatan.  Runt skolan finns gröna ytor och uteplatser och när bygget bakom skolan är klart under 2017 kommer mer grönytor att finnas bakom skolan. Fem minuter från skolan finns också Konserthusets park med både grönområden och plats för lek.

För elever som reser in till Linköping ligger skolan cirka fem minuters promenad från stationen och resecentrum, genom parken mot Frimurarehotellet.

Välkommen till oss!