Studie- och yrkesvägledning

Gymnasievalet 2020-2021

Tidplan för gymnasievalet:

 

23-26 november på eftermiddag/kvällstid
Digital gymnasiemässa. Mer information kommer.

Efter gymnasiemässan bjuder de flesta gymnasieskolorna in till öppet hus. Håll utkik på skolornas hemsidor eller www.gymnasiestudera.se

Vecka 2
Du får ett brev hemskickat med instruktion om hur du loggar in på webben (www.gymnasiestudera.se) för att kunna göra din ansökan.

Första ansökningsperiod (baserad på höstterminens betyg)

18 januari  
Hemsidan öppnas för första ansökningsperioden.

15 februari  
Sista dagen att göra sitt val på gymnasiestudera.se OBS! Alla måste ha    gjort ett val senast detta datum.

15 april 
Preliminärt antagnings-beslut baserat på höstterminens betyg visas på hemsidan om ni loggar in (ger endast information om hur eleven ligger till i förhållande till andra sökande – som ett ”test drive”).

Andra och sista ansökningsperiod (baserad på vårterminens betyg)

15 april
Hemsidan öppnas för om- och nyval. Detta är andra och sista ansökningsperioden.

3 maj
Om- och nyvalsperiodens sista dag. OBS! Alla behöver ha gjort ett val senast den här dagen. Hemsidan stängs

1 juli
Slutlig antagning visas på gymnasiestudera.se. Logga in på hemsidan och följ instruktionerna på antagningsbeskedet.

3 augusti-14 sep
Reservantagning sker.

Användbara länkar om gymnasievalet:

http://www.gymnasiestudera.se/ (hemsidan för gymnasievalet, information om skolor i Östergötlands län, program, profiler, antagningsstatistik, verktyg att jämföra skolor, datum för öppet hus m.m.).

www.utbildningsinfo.se (Skolverkets hemsida med allmän information om gymnasiet, antagningsregler, meritvärde, behörighet, tips)

https://www.gymnasium.se/gymnasieval – (intressetest om gymnasievalet)

https://www.youtube.com/watch?v=gy75BsZl-PU – (en film från Skolverket om gymnasievalet och de olika programmen).

 

Prao 2019 – 2020

På grund av Coronapandemin vet vi inte ännu om vi kommer kunna genomföra prao på det sätt vi brukar göra. Mer information kommer.

Under två veckor går våra elever i årskurs 8 på PRAO. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och har flera syften:

  • Att ge eleverna i första inblick i arbetslivet, dess normer och möjligheter
  • Att vidga perspektiv genom att lära sig om olika yrken, vistas i nya arbetsmiljöer och träffa nya yrkesverksamma personer
  • Att ge kunskap och erfarenhet för att kunna reflektera kring frågor som rör den egna framtiden
  • Att öka till elevens självkännedom och personliga utveckling

Som en del av praon är elevernas uppgift att i första hand ordna en egen PRAO-plats. Att ordna en PRAO-plats på egen hand ger eleven möjlighet att välja en arbetsplats och bransch som man är intresserad av. Att ta kontakt med olika arbetsplatser är också en bra träning inför att skaffa sig jobb i framtiden. Om man har svårt att hitta en PRAO-plats försöker skolan givetvis hjälpa till.

(Tänk på att PRAO även kan leda till sommarjobb)

Undervisningsmoment kopplade till PRAO-perioden

De undervisande lärarna i svenska arbetar, tillsammans med SYV som pratar arbetsmarknad/bristyrken i klasserna, med att skriva CV och personligt brev. Dessa dokument är något som eleverna sedan kan använda då de söker PRAO-plats eller sommarjobb.

Även undervisningen i samhällskunskap, idrott och hälsa och engelska kopplas till PRAO och de får uppgifter att genomföra under PRAO-perioden.

Regelverk kring PRAO

Arbetstiden bör omfatta mellan 6 – 8 timmar per dag. Högst 40 timmar i veckan, fördelade på fem dagar.

  • Eleven får inte börja arbeta före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00
  • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen
  • Eleven är försäkrad genom skolan

PRAO uppgifterna ska vara lätta och ofarliga. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 4 §. Det innebär att eleverna inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Eleverna får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. (Källa: Arbetsmiljöverket)

Preliminära datum för PRAO vårterminen 2020 för elever på Thea Privata Grundskola Linköping:

26 april till 7 maj 2020

Studie- och yrkesvägledare är Per Ander. Kontakta Per för frågor om gymnasievalet.

E-post: per.ander@theagrundskola.se
Telefon: 013- 470 03 10