Studie- och yrkesvägledning

Gymnasievalet 2018-2019

Tidplan för gymnasievalet:

10 november –  Gymnasieskolorna ställer ut och svarar på frågor på Gymnasiemässan i Konsert & Kongress 09.30-14.00

Efter gymnasiemässan bjuder de flesta gymnasieskolorna in till öppet hus. Håll utkik på skolornas hemsidor eller www.gymnasiestudera.se

Vecka 2 – Du får ett brev hemskickat med instruktion om hur du loggar in på webben (www.gymnasiestudera.se) för att kunna göra din ansökan.

Första ansökningsperiod (baserad på höstterminens betyg)

15 januari     Hemsidan öppnas för första ansökningsperioden.

15 februari    Sista dagen att göra sitt val på gymnasiestudera.se OBS! Alla måste ha gjort ett val senast detta datum.

16 april         Preliminärt antagningsbeslut baserat på höstterminens betyg visas på hemsidan (ger endast information om hur eleven ligger till i förhållande till andra sökande – som ett test drive).

Andra och sista ansökningsperiod (baserad på vårterminens betyg)

16 april         Hemsidan öppnas för om- och nyval. Detta är andra och sista ansökningsperioden.

3 maj             Om- och nyvalsperiodens sista dag. OBS! Alla behöver ha gjort ett val senast den här dagen. Hemsidan stängs

2 juli              Slutlig antagning visas på gymnasiestudera.se. Logga in på hemsidan och följ instruktionerna på antagningsbeskedet.

26 juli-14 sep Reservantagning sker.

Användbara länkar om gymnasievalet:

http://www.gymnasiestudera.se/ (hemsidan för gymnasievalet, information om skolor i Östergötlands län, program, profiler, antagningsstatistik, verktyg att jämföra skolor, datum för öppet hus m.m.).

www.utbildningsinfo.se (Skolverkets hemsida med allmän information om gymnasiet, antagningsregler, meritvärde, behörighet, tips)

https://www.gymnasium.se/gymnasieval – (intressetest om gymnasievalet)

https://www.youtube.com/watch?v=gy75BsZl-PU – (en film från Skolverket om gymnasievalet och de olika programmen).

 

Prao 2018 – 2019

Under två veckor går våra elever i årskurs 8 på PRAO. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och har flera syften:

  • Att ge eleverna i första inblick i arbetslivet, dess normer och möjligheter
  • Att vidga perspektiv genom att lära sig om olika yrken, vistas i nya arbetsmiljöer och träffa nya yrkesverksamma personer
  • Att ge kunskap och erfarenhet för att kunna reflektera kring frågor som rör den egna framtiden
  • Att öka till elevens självkännedom och personliga utveckling

Som en del av praon är elevernas uppgift att i första hand ordna en egen PRAO-plats. Att ordna en PRAO-plats på egen hand ger eleven möjlighet att välja en arbetsplats och bransch som man är intresserad av. Att ta kontakt med olika arbetsplatser är också en bra träning inför att skaffa sig jobb i framtiden. Om man har svårt att hitta en PRAO-plats försöker skolan givetvis hjälpa till.

(Tänk på att PRAO även kan leda till sommarjobb)

Undervisningsmoment kopplade till PRAO-perioden

De undervisande lärarna i svenska arbetar, tillsammans med SYV som pratar arbetsmarknad/bristyrken i klasserna, med att skriva CV och personligt brev. Dessa dokument är något som eleverna sedan kan använda då de söker PRAO-plats eller sommarjobb.

Även undervisningen i samhällskunskap, idrott och hälsa och engelska kopplas till PRAO och de får uppgifter att genomföra under PRAO-perioden.

Regelverk kring PRAO

Arbetstiden bör omfatta mellan 6  – 8 timmar per dag. Högst 40 timmar i veckan, fördelade på fem dagar.

  • Eleven får inte börja arbeta före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00
  • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen
  • Eleven är försäkrad genom skolan

PRAO uppgifterna ska vara lätta och ofarliga. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 4 §. Det innebär att eleverna inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Eleverna får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. (Källa: Arbetsmiljöverket)

PRAO veckor för elever på Thea Privata Grundskola Linköping

Vecka 10-11 vårterminen 2019

 

Studie- och yrkesvägledare är Per Ander. Kontakta Per för frågor om gymnasievalet.

E-post: per.ander@theagrundskola.se
Telefon: 013- 470 03 10