annons orginal endast bild

Köanmälan

Köanmälan till vår kö sker här på vår hemsida. Denna anmälan till kön är inte bindande utan ansökan sker vårterminen före läsårets start.

Antagning sker därefter utifrån kötid till skolan men syskonförtur gäller.  Antagning sker till årskurs 6 men även till årskurs 7 om plats finns.

Anmäl er till kön här

Skolavslutning 11 juni

Den 11 juni är det skolavslutning. Årskurserna 6, 7 och 8 välkomnas kl. 8:30.

Åk 9 välkomnas kl. 9:45. Vårdnadshavare till elever i årskurs 9 välkomnas också.

 

Vi vill tyvärr informera alla elever och vårdnadshavare på Thea Södermalm att vi som huvudman ser oss tvungna att avveckla verksamheten inför läsåret 2019/2020. Anledningen är att det kommer att finnas risker och olägenheter för våra elever under ombyggnationen av fastigheten som är av större omfattning än vad vi tidigare haft kunskap om. Vår bedömning är därför att fortsatt skolverksamhet på platsen har omöjliggjorts.

Mer information har sickats till er per post samt via Schoolsoft.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss så når du Anne, ordförande och huvudman via e-post Anne.Lindblad@theagrundskola.se eller 070-240 40 31.