annons orginal endast bild

Vi vill tyvärr informera alla elever och vårdnadshavare på Thea Södermalm att vi som huvudman ser oss tvungna att avveckla verksamheten inför läsåret 2019/2020. Anledningen är att det kommer att finnas risker och olägenheter för våra elever under ombyggnationen av fastigheten som är av större omfattning än vad vi tidigare haft kunskap om. Vår bedömning är därför att fortsatt skolverksamhet på platsen har omöjliggjorts.

Mer information har sickats till er per post samt via Schoolsoft.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss så når du Anne, ordförande och huvudman via e-post Anne.Lindblad@theagrundskola.se eller 070-240 40 31.

För elever i Stockholms kommun, se informationsbrev i nedan länk.

http://www.theagrundskola.se/wp-content/uploads/2019/07/Information-till-VH-vid-Thea-privata-grundskola-ny.docx