annons orginal endast bild

Köanmälan

Köanmälan till vår kö sker här på vår hemsida. Denna anmälan till kön är inte bindande utan ansökan sker vårterminen före läsårets start.

Antagning sker därefter utifrån kötid till skolan men syskonförtur gäller.  Antagning sker till årskurs 6 men även till årskurs 7 om plats finns.

Anmäl er till kön här